انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر رضا کیانی
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922187 (009821)
  نمابر: ................   (009821)
  پست الکترونیک: Re.kiani@gmail.com
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             استادیار
  آخرین مدرک تحصیلی            فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی